U, de petitionaris
Cartoon klein

Stop onredelijke fotoclaims

525 ondertekeningen

NVJ, NVF en ruim 100 fotografen hebben augustus 2020 een brandbrief gestuurd naar de rechterlijke macht en betrokken ministers omdat het lastiger zou zijn om auteursrechten te handhaven.

Wij ervaren dat anders: Steeds meer commerciële handhavers innen stevige boetes die ze in eigen zak steken.

 • Er is regelmatig nieuws, via je ondertekening kun je de berichten per mail ontvangen.

Petitie

Wij

Bloggers, publicisten, websitebouwers en websitebeheerders.

 

constateren dat:

Dat:

 • Foto's met een bot opgespoord worden.

 • Juristen hiervoor sommatiebrieven sturen.

 • Er zelden sprake is van opzet.

 • Het regelmatig geen inbreuk lijkt te zijn.

 • De gevorderde schade flink opgeklopt wordt.

 • Rechters deze opgeklopte bedragen toewijzen.

 • Artikel 1019h Rv de proceskosten doet oplopen.

 • Vermeende inbreukmakers een rechtszaak proberen te voorkomen en betalen.

 • Weinig tot niets van de 'opbrengst' terecht komt bij fotografen.

 

en verzoeken

Om een onafhankelijke commissie waar je een sommatiebrief aan kunt voorleggen.

Deze commissie controleert of er sprake is van een inbreuk en bepaalt wat een redelijke schadevergoeding voor de fotograaf is. De leges hiervoor kunnen gezien worden als een boete waar een preventieve werking van uit gaat. De fotograaf krijgt zijn schade vergoed en 'boetes' komen terecht bij de overheid.

Voordelen:

 • De fotograaf kan zelf zijn rechten handhaven.
 • Ons rechtssysteem wordt ontlast.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
01-10-2024 
Petitionaris:
Martine Bakx 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Het verschil met België

In België verschijnt het ene na het andere bericht over het vonnis waar Permission Machine door de rechter op de vingers is getikt. In Nederland blijft het stil op dit bericht na.

+Lees meer...

In België zijn er zelfs vragen gesteld in de Senaat naar aanleiding van het vonnis.
Het verschil met België valt te verklaren door:
1. Ze kennen daar de volledige proceskostenveroordeling bij IE-zaken niet. In Nederland heeft artikel 1019h rv geresulteerd in juristen die procederen als verdienmodel.
2. Ze hebben daar geen fantasie-tarieven als die van de Stichting BeeldAnoniem waar juristen in Nederland de schadevergoeding op begroten.

De petitionaris is begonnen met een nieuwsbrief. Daarin op rechtspraak.nl gepubliceerde vonnissen waar haar inziens iets mis gaat bij de beoordeling. Je kunt je hier abonneren.

17-02-2022

Vrijbrieven

Er zijn weer 4 nieuwe vonnissen over foto's. Ondanks dat er eentje gewonnen is door gedaagde zijn het vrijbrieven voor commerciële handhavers van de Auteurswet.

+Lees meer...
 1. ECLI:NL:RBROT:2021:12032
  Tarief Stichting Beeld Anoniem met opslag van 30% plus proceskosten toegewezen.

 2. ECLI:NL:RBAMS:2021:6507
  Meerdere foto's van een gebouw die met toestemming van de architect, mederechthebbende, overgenomen zijn van de website van de architect. Voorwaarden DuPho gevolgd ondanks betwisting. Schade €7.575.

 3. ECLI:NL:GHDHA:2021:2410
  Hoger beroep van een in eerste aanleg gewonnen zaak. Sinterklaas had gewonnen omdat de foto's van zijn eigen Sinterklaasintocht niet te onderscheiden waren van andere ingestuurde foto's. Ondanks dat de raadsheren slechts €1.125 van de geëiste €4.000 toewijzen moet Sinterklaas alle proceskosten betalen. Wat neerkomt op een bedrag van minimaal €18.000.
  Ook hier weer schade gebaseerd op de tarieven van Stichting BeeldAnoniem met toeslag.

 4. ECLI:NL:RBMNE:2021:6042
  Zaak over een zeer simpele foto van een stembiljet. Gedaagde zal gedacht hebben dat zo'n foto niet voor bescherming in aanmerking komt en heeft er een advocaat opgezet. De rechter vond helaas van wel.
  Door de goede betwisting dat ANP niet gerechtigd is om schade te claimen namens de freelance fotograaf werd de vordering afgewezen. Rechter wijst een armzalige €150 toe voor de advocaatkosten die meer dan €7.000 bedroegen.
  De rechter zegt in wezen dat je een fotoclaim het beste gelijk kunt betalen hoe infantiel de foto ook is.

18-01-2022

Een goed en een slecht vonnis

Het goede vonnis ECLI:NL:RBAMS:2021:6721

Eindelijk heeft een rechter eens gekeken naar daadwerkelijke schade voor de fotograaf. Uit het vonnis:
"De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van de omvang van de schade ligt bij [eiser] .

+Lees meer...

De enkele verwijzing naar zijn tarieven is gelet op de betwisting van de zijde van [gedaagde] onvoldoende. [eiser] heeft nagelaten afdoende overtuigende stukken in het geding te brengen waaruit valt op te maken dat hij deze foto voor de door hem gehanteerde tarieven ten behoeve van een website die vergelijkbaar is aan die van [gedaagde] , heeft geleverd. De wel door [eiser] overgelegde stukken bieden die duidelijkheid niet. Enerzijds omdat het deels om een offerte gaat en anderzijds omdat voor zover sprake is van facturen, daaruit niet blijkt wat de aard van de opdracht en opdrachtgever is en de omvang van de verspreiding. Bovendien blijkt daaruit niet dat het deze foto betreft. De verwijzing naar eerdere uitspraken, dan wel de tarievenlijst Stichting Beeld Anoniem geeft evenmin voldoende duidelijkheid omtrent de in dit geval door [eiser] geleden schade. Deze tarievenlijst is anders dan [eiser] kennelijk meent niet bedoeld om als onderbouwing van de schade in het individuele geval dienst te doen. De uitspraken bieden onvoldoende duidelijkheid nu er alleen uitspraken zijn overgelegd die het standpunt van [eiser] onderbouwen, maar er ook voldoende uitspraken, ook van Hoven, zijn die een andere lijn volgen. Dat leidt ertoe dat de schade, bij gebreke aan andere aanknopingspunten, zal worden geschat op €50,00."

Het is een mooi vonnis om een tegenvoorstel op te baseren als je een onredelijke sommatie ontvangt.

Het slechte vonnis ECLI:NL:RBMNE:2021:5887

Rechter heeft in deze zaak het verweer dat de fotograaf geen licentievergoeding is misgelopen omdat hij de foto gratis beschikbaar stelt via Wikipedia genegeerd en het gevorderde bedrag met een opslag toegewezen.
Uit het vonnis:
"[eiser] stelt primair dat hij voor het door [gedaagde] gemaakte commerciële gebruik van zijn foto’s op diens website per foto, per jaar (waarbij een gedeelte van een jaar als een heel jaar geldt) een tarief hanteert van € 360,00."
De fotograaf heeft niets overlegd waaruit blijkt dat hij dit tarief daadwerkelijk hanteert. Op zijn site staat een tarief van €24,95 voor een foto in opdracht. Ingebracht is onder meer dat stockfoto's minder kosten dan een foto in opdracht. Ingebracht zijn onder meer citaten uit het stuk over auteursrechttrollen over de tarieven van Stichting Foto Anoniem.
In het vonnis staat verder:
"Ondanks diverse aanmaningen is [gedaagde] niet tot betaling van de schade overgegaan en heeft [eiser] de vordering uit handen moeten geven."
Dat klopt niet, de fotograaf heeft gelijk de vordering uit handen gegeven.

Onbegrijpelijk dat een rechter dit doet. Bijna €3.000 omdat de naam van de fotograaf niet vermeld is bij een gratis beschikbaar gestelde foto. Een afgrijselijk vonnis waar auteursrechttrollen weer nieuwe slachtoffers mee onder druk kunnen zetten.

11-12-2021